Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng m = 500 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s từ độ cao h = 5 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy \(g = 10\,\,m/{s^2}\). Chọn mốc thế năng ở mặt đất

a) Hãy mô tả chuyển động của vật và sự biến đổi của động năng, thế năng, cơ năng của vật trong quá trình di chuyển đó.

b) Tính cơ năng của vật tại vị trí ném.

c) Tìm độ cao lớn nhất mà vật lên được so với mặt đất và độ lớn vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.

Câu 685025: Một vật có khối lượng m = 500 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s từ độ cao h = 5 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy \(g = 10\,\,m/{s^2}\). Chọn mốc thế năng ở mặt đất

a) Hãy mô tả chuyển động của vật và sự biến đổi của động năng, thế năng, cơ năng của vật trong quá trình di chuyển đó.

b) Tính cơ năng của vật tại vị trí ném.

c) Tìm độ cao lớn nhất mà vật lên được so với mặt đất và độ lớn vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.

Câu hỏi : 685025
Phương pháp giải:

Cơ năng: \(W = {W_t} + {W_d} = mgh + \dfrac{1}{2}m{v^2}\)

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Vật được ném thẳng đứng lên cao, vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc g

  trong quá trình vật chuyển động lên cao, cơ năng của vật không đổi, thế năng tăng dần, động năng giảm dần

  b) Cơ năng của vật tại vị trí ném là:

  \(W = mgh + \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 = 0,5.10.5 + \dfrac{1}{2}.0,{5.10^2} = 50\,\,\left( J \right)\)

  c) Tại độ cao lớn nhất vật lên được, vật có vận tốc bằng 0

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật tại vị trí ném và vị trí cao nhất, ta có:

  \(W = mg{h_{\max }} \Rightarrow 50 = 0,5.10.{h_{\max }} \Rightarrow {h_{\max }} = 10\,\,\left( m \right)\)

  Ngay trước khi vật chạm đất, thế năng của vật bằng 0

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật tại mặt đất ngay trước khi chạm đất, ta có:

  \(W = \dfrac{1}{2}m{v^2} \Rightarrow 50 = \dfrac{1}{2}.0,5.{v^2} \Rightarrow v \approx 14\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com