Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai xe A và B có khối lượng lần lượt 2 kg và 4 kg đang chuyển động với độ lớn vận tốc tương ứng 3 m/s và 1 m/s trên một giá đỡ nhẵn nằm ngang theo chiều ngược nhau đến va chạm vào nhau, sau va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc.

a) Tính độ lớn động lượng của hệ hai xe trước khi chúng va chạm vào nhau.

b) Xác định vận tốc của hai xe sau khi chúng va chạm vào nhau.

Câu 685026: Hai xe A và B có khối lượng lần lượt 2 kg và 4 kg đang chuyển động với độ lớn vận tốc tương ứng 3 m/s và 1 m/s trên một giá đỡ nhẵn nằm ngang theo chiều ngược nhau đến va chạm vào nhau, sau va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc.


a) Tính độ lớn động lượng của hệ hai xe trước khi chúng va chạm vào nhau.


b) Xác định vận tốc của hai xe sau khi chúng va chạm vào nhau.

Câu hỏi : 685026
Phương pháp giải:

Động lượng: \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow v \)


Áp dụng định luật bảo toàn động lượng

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe A

  Vận tốc của xe A và xe B tương ứng là:

  \(\begin{array}{l}{v_A} = 3\,\,\left( {m/s} \right)\\{v_B} =  - 1\,\,\left( {m/s} \right)\end{array}\)

  Hai vật chuyển động ngược chiều nhau nên: \(\overrightarrow {{p_1}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{p_2}} \)

  Độ lớn động lượng của hệ hai xe trước khi chúng va chạm là:

  \(\begin{array}{l}p = \left| {\left| {{p_1}} \right| - \left| {{p_2}} \right|} \right| = \left| {\left| {{m_1}{v_1}} \right| - \left| {{m_2}{v_2}} \right|} \right|\\ \Rightarrow p = \left| {\left| {2.3} \right| - \left| {4.1} \right|} \right| = 2\,\,\left( {kg.m/s} \right)\end{array}\)

  b) Ngay sau khi va chạm, hai xe chuyển động với cùng vận tốc v

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ hai xe ngay trước và ngay sau va chạm, ta có:

  \(\begin{array}{l}{p_1} + {p_2} = p \Rightarrow {m_1}{v_2} + {m_2}{v_2} = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)v\\ \Rightarrow v = \dfrac{{{m_1}{v_1} + {m_2}{v_2}}}{{{m_1} + {m_2}}} = \dfrac{{2.3 + 4.\left( { - 1} \right)}}{{2 + 4}} \approx 0,33\,\,\left( {m/s} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com