Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 10mL dung dịch H2SO4 70% vào cốc thủy tinh, thêm một lượng nhỏ bông y tế vào cốc và dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Sau đó, đặt cốc thủy tinh vào cốc nước nóng và khuấy đều trong khoảng 03 phút để bông tan hết tạo dung dịch đồng nhất, sau đó để nguội dung dịch.

Bước 2: Lấy 1mL từ cốc trên cho vào ống nghiệm (1). Thêm từ từ dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm (1) tới khi dung dịch làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh.

Bước 3: Lấy 1mL dung dịch CuSO4 cho vào ống nghiệm (2). Thêm 3mL dung dịch NaOH 10% tới vào ố  ng nghiệm (2).

Bước 4: Đổ nhanh dung dịch trong ống nghiệm (1) vào ống nghiệm (2), sau đó ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng.

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bước 1 đã xảy ra phản ứng thủy phân xenlulozơ.

(b) Dung dịch thu được khi kết thúc bước 1 có khả năng làm mất màu nước brom.

(c) Trong bước 2, dung dịch NaOH có tác dụng trung hòa axit sulfuric dư trong dung dịch sau thủy phân.

(d) Trong bước 3, ống nghiệm (2) xuất hiện kết tủa xanh làm rồi tan dần tới hết.

(e) Kết thúc bước 4, ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch.

Số phát biểu đúng

Câu 685059: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 10mL dung dịch H2SO4 70% vào cốc thủy tinh, thêm một lượng nhỏ bông y tế vào cốc và dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Sau đó, đặt cốc thủy tinh vào cốc nước nóng và khuấy đều trong khoảng 03 phút để bông tan hết tạo dung dịch đồng nhất, sau đó để nguội dung dịch.

Bước 2: Lấy 1mL từ cốc trên cho vào ống nghiệm (1). Thêm từ từ dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm (1) tới khi dung dịch làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh.

Bước 3: Lấy 1mL dung dịch CuSO4 cho vào ống nghiệm (2). Thêm 3mL dung dịch NaOH 10% tới vào ố  ng nghiệm (2).

Bước 4: Đổ nhanh dung dịch trong ống nghiệm (1) vào ống nghiệm (2), sau đó ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng.

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bước 1 đã xảy ra phản ứng thủy phân xenlulozơ.

(b) Dung dịch thu được khi kết thúc bước 1 có khả năng làm mất màu nước brom.

(c) Trong bước 2, dung dịch NaOH có tác dụng trung hòa axit sulfuric dư trong dung dịch sau thủy phân.

(d) Trong bước 3, ống nghiệm (2) xuất hiện kết tủa xanh làm rồi tan dần tới hết.

(e) Kết thúc bước 4, ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch.

Số phát biểu đúng

A.  1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 685059

Quảng cáo

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a), (b), (c), (e) đúng.

  (d) sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com