Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm: MgO, FeCO3, Fe3O4, Mg và Fe. Cho a gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,63 mol H2SO4, thu được dung dịch Y; 0,15 mol hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 có tổng khối lượng là 8,6 gam. Để trung hòa lượng axit dư trong Y cần 30mL dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn a gam X bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 0,07 mol hỗn hợp khí Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp kết tủa. Biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Giá trị của m là

Câu 685060: Hỗn hợp X gồm: MgO, FeCO3, Fe3O4, Mg và Fe. Cho a gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,63 mol H2SO4, thu được dung dịch Y; 0,15 mol hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 có tổng khối lượng là 8,6 gam. Để trung hòa lượng axit dư trong Y cần 30mL dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn a gam X bằng dung dịch HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 0,07 mol hỗn hợp khí Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp kết tủa. Biết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Giá trị của m là

A. 120,54.

B. 129,92.

C. 131,34.

D. 137,82.

Câu hỏi : 685060

Quảng cáo

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com