Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hấp thụ hết a (mol) CO2 vào 200mL dung dịch X chứa hỗn hợp gồm NaOH 1M và Na2CO3 0,5M, thu được dung dịch  có hai chất tan và khối lượng chất tan trong dung dịch tăng 1,56 gam so với ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Câu 685062: Hấp thụ hết a (mol) CO2 vào 200mL dung dịch X chứa hỗn hợp gồm NaOH 1M và Na2CO3 0,5M, thu được dung dịch  có hai chất tan và khối lượng chất tan trong dung dịch tăng 1,56 gam so với ban đầu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,06.

B. 0,16.

C. 0,05.

D. 0,01.

Câu hỏi : 685062

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com