Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Trùng ngưng hỗn hợp gồm glyxin và alanin thu được tối đa 3 dipeptit.

(b) Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được muối và ancol.

(c) Teflon được trùng hợp từ monome CF2 = CF2, được ứng dụng làm chảo chống dính.

(d) Tripanmitin là chất rắn ở điều kiện thường, bị thủy phân trong môi trường kiềm.

(e) Thủy phần saccarozơ thu được dung dịch không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng

Câu 685061: Cho các phát biểu sau:

(a) Trùng ngưng hỗn hợp gồm glyxin và alanin thu được tối đa 3 dipeptit.

(b) Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được muối và ancol.

(c) Teflon được trùng hợp từ monome CF2 = CF2, được ứng dụng làm chảo chống dính.

(d) Tripanmitin là chất rắn ở điều kiện thường, bị thủy phân trong môi trường kiềm.

(e) Thủy phần saccarozơ thu được dung dịch không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 685061

Quảng cáo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (c), (d) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com