Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cửa hàng tuần thứ nhất bán được 20 850 lít xăng, tuần thứ hai bán được ít hơn tuần thứ nhất 2 308 lít xăng. Hỏi cả hai tuần cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Câu 685327: Một cửa hàng tuần thứ nhất bán được 20 850 lít xăng, tuần thứ hai bán được ít hơn tuần thứ nhất 2 308 lít xăng. Hỏi cả hai tuần cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Câu hỏi : 685327
Phương pháp giải:

- Tính số lít xăng tuần thứ hai bán được = Số lít xăng tuần thứ nhất bán được – 2 308.

- Tính số lít xăng cả hai tuần bán được = Số lít xăng tuần thứ nhất bán được + Số lít xăng tuần thứ hai bán được.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Tuần thứ hai cửa hàng bán được số lít xăng là:

  20 850 – 2 308 = 18 542 (lít)

  Cả hai tuần cửa hàng bán được số lít xăng là:

  20 850 + 18 542 = 39 392 (lít)

  Đáp số: 39 392 lít xăng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com