Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính nhanh

1 208 + 2 673 + 1 327 + 1 589 + 2 792 + 2 411

Câu 685328: Tính nhanh

1 208 + 2 673 + 1 327 + 1 589 + 2 792 + 2 411

Câu hỏi : 685328

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhóm các số hạng sao cho tổng tạo thành là các số tròn nghìn.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  1 208 + 2 673 + 1 327 + 1 589 + 2 792 + 2 411

  = (1 208 + 2 792) + (2 673 + 1 327) + (1 589 + 2 411)

  = 4 000 + 4 000 + 4 000

  = 8 000 + 4 000

  = 12 000

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com