Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bạn Minh ghi chép điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 7A trong bảng sau:

Hãy cho biết có bao nhiêu bạn được trên 7 điểm?

Câu 685411: Bạn Minh ghi chép điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 7A trong bảng sau:

Hãy cho biết có bao nhiêu bạn được trên 7 điểm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5 .

Câu hỏi : 685411
Phương pháp giải:

Dựa vào bảng dữ liệu

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số bạn được 8 điểm là 4

  Số bạn được 9 điểm là 1

  Vậy số bạn được trên 7 điểm là 1+4=5 (bạn)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com