Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hộp có 10 lá thăm có kích thước giống nhau và được đánh số từ 1 đến 10 . Lấy ngẫu nhiên một lá thăm từ hộp. Xác suất của biến cố lấy được lá thăm ghi số 9 là:

Câu 685410: Một hộp có 10 lá thăm có kích thước giống nhau và được đánh số từ 1 đến 10 . Lấy ngẫu nhiên một lá thăm từ hộp. Xác suất của biến cố lấy được lá thăm ghi số 9 là:

A. \(\dfrac{1}{{10}}\)

B. \(\dfrac{9}{{10}}\)

C. \(\dfrac{{10}}{9}\)

D. 1

Câu hỏi : 685410

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính xác suất của biến cố

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố “lấy được lá thăm ghi số 9” nên xác suất của biến cố này là \(\dfrac{1}{{10}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com