Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai?

Câu 685462:

Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai?

A.

Phần trăm khối lượng của đơn chất Al trong X 51,923%.

B.

Có 0,6 mol HCl đã tham gia phản ứng.

C.

Khối lượng muối AlCl3 thu được sau phản ứng là 53,4 gam.

D.

Số mol Al2O3 trong 15,6 gam X 0,1 mol.

Câu hỏi : 685462
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học một số hợp chất của nhôm.

 • Đáp án :
  (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải bằng tiếng việt để bạn bè cùng tham khảo!

  Giải chi tiết:

  Sơ đồ phản ứng:

  \(\begin{array}{l}BTe:3.{n_{Al}} = 2.{n_{{H_2}}} \Rightarrow {n_{Al}} = \dfrac{2}{3}.\dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,2(mol)\\ \Rightarrow \% {m_{Al}} = \dfrac{{0,2.27}}{{15,6}}.100\%  = 34,615\% \\{n_{A{l_2}{O_3}}} = \dfrac{{15,6 - 0,2.27}}{{102}} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow \sum {{n_{HCl}} = 3.{n_{Al}} + 6.{n_{A{l_2}{O_3}}} = 1,2(mol)} \\{m_{muoi}} = (0,2 + 2.0,1).133,5 = 53,4(g)\end{array}\)

  1. Sai.

  2. Sai.

  3. Đúng.

  4. Đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com