Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai số phức \(z,w\) thỏa mãn \(\left| {z + 2w} \right| = 3,\left| {2z + 3w} \right| = 6\) và \(\left| {z + 4w} \right| = 7\). Tính giá trị của biểu thức \(P = z\overline w  + \overline z w\).

Câu 685515: Cho hai số phức \(z,w\) thỏa mãn \(\left| {z + 2w} \right| = 3,\left| {2z + 3w} \right| = 6\) và \(\left| {z + 4w} \right| = 7\). Tính giá trị của biểu thức \(P = z\overline w  + \overline z w\).

A. \(P =  - 14\).

B. \(P =  - 28\).

C. \(P =  - 14i\).

D. \(P =  - 28i\).

Câu hỏi : 685515

Quảng cáo

  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com