Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các số thực dương \(x,y\) thỏa mãn \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_4}x = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_6}y = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_9}\left( {4x - 5y} \right) - 1\). Tính \(\dfrac{x}{y}\).

Câu 685516: Cho các số thực dương \(x,y\) thỏa mãn \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_4}x = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_6}y = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_9}\left( {4x - 5y} \right) - 1\). Tính \(\dfrac{x}{y}\).

A. \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{9}{4}\).

B. \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{3}\).

C. \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{3}{2}\).

D. \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{4}{9}\).

Câu hỏi : 685516
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com