Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét các số thực dương \(a,b,x,y\) thỏa mãn \(a > 1,b > 1\) và \({a^x} = {b^y} = \sqrt[4]{{ab}}\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = x + 4y\) thuộc tập hợp nào dưới đây?

Câu 685519: Xét các số thực dương \(a,b,x,y\) thỏa mãn \(a > 1,b > 1\) và \({a^x} = {b^y} = \sqrt[4]{{ab}}\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = x + 4y\) thuộc tập hợp nào dưới đây?

A. \(\left[ {1;2} \right)\).

B. \(\left[ {0;1} \right)\).

C. \(\left( {1;2} \right)\).

D. \(\left[ {2;\dfrac{5}{2}} \right)\).

Câu hỏi : 685519

Quảng cáo

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com