Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(0xyz\), cho hai mặt cầu \(\left( {{S_1}} \right),\left( {{S_2}} \right)\) có phương trình lần lượt là \(\left( {{S_1}} \right):{x^2} + {y^2} + \) \({z^2} = 25;\left( {{S_2}} \right):{x^2} + {y^2} + {(z - 1)^2} = 4\). Một đường thẳng \(d\) vuông góc với véc tơ \(\vec u = \left( {1; - 1;0} \right)\) tiếp xúc với mặt cầu \(\left( {{S_2}} \right)\) và cắt mặt cầu \(\left( {{S_1}} \right)\) theo một đoạn thẳng có độ dài bằng 8 . Hỏi véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của \(d\) ?

Câu 685520: Trong không gian \(0xyz\), cho hai mặt cầu \(\left( {{S_1}} \right),\left( {{S_2}} \right)\) có phương trình lần lượt là \(\left( {{S_1}} \right):{x^2} + {y^2} + \) \({z^2} = 25;\left( {{S_2}} \right):{x^2} + {y^2} + {(z - 1)^2} = 4\). Một đường thẳng \(d\) vuông góc với véc tơ \(\vec u = \left( {1; - 1;0} \right)\) tiếp xúc với mặt cầu \(\left( {{S_2}} \right)\) và cắt mặt cầu \(\left( {{S_1}} \right)\) theo một đoạn thẳng có độ dài bằng 8 . Hỏi véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của \(d\) ?

A. \(\overrightarrow {{u_3}}  = \left( {1;1;0} \right)\).

B. \(\overrightarrow {{u_2}}  = \left( {1;1;\sqrt 6 } \right)\).

C. \(\overrightarrow {{u_4}}  = \left( {1;1; - \sqrt 3 } \right)\).

D. \(\overrightarrow {{u_1}}  = \left( {1;1;\sqrt 3 } \right)\).

Câu hỏi : 685520

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com