Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm etilen và hiđro. Tỉ khối của X so với H2 bằng 6,2. Cho X qua Ni đun nóng, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của X so với Y bằng 0,72.

Ghép các yêu cầu ở cột bên trái với các trị ở cột bên phải để được câu trả lời đúng.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........

Câu 685526: Hỗn hợp X gồm etilen và hiđro. Tỉ khối của X so với H2 bằng 6,2. Cho X qua Ni đun nóng, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của X so với Y bằng 0,72.

Ghép các yêu cầu ở cột bên trái với các trị ở cột bên phải để được câu trả lời đúng.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........

Câu hỏi : 685526
Phương pháp giải:

Phản ứng hidro hóa hidrocacbon không no.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{\overline M _X} = 6,2.2 = 12,4(dvC)\\BTKL:{m_X} = {m_Y} \Leftrightarrow {M_X}.{n_X} = {M_Y}.{n_Y}\\ \Rightarrow \dfrac{{{M_X}}}{{{M_Y}}} = \dfrac{{{n_Y}}}{{{n_X}}} = 0,72\\Gia\,su:{n_X} = 1(mol) \Rightarrow {n_Y} = 0,72(mol)\\ \Rightarrow {n_{{H_2}(pu)}} = 1 - 0,72 = 0,28(mol)\\X\left\{ \begin{array}{l}{n_{{C_2}{H_4}}} + {n_{{H_2}}} = 1\\28.{n_{{C_2}{H_4}}} + 2.{n_{{H_2}}} = 1.12,4\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{n_{{C_2}{H_4}}} = 0,4\\{n_{{H_2}}} = 0,6\end{array} \right.(mol) \Rightarrow \% {H_2} = 60\% \\H\%  = \dfrac{{0,28}}{{0,4}}.100\%  = 70\% .\\Y:\% {H_2} = \dfrac{{0,6 - 0,28}}{{0,72}}.100\%  = 44,44\% ;\% {C_2}{H_6} = \dfrac{{0,28}}{{0,72}}.100\%  = 38,89\% \end{array}\)

  1 – A. 2 – D. 3 – E. 4 – F.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com