Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Peptit X có công thức cấu tạo như sau:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có a mol NaOH phản ứng, thu được hỗn hợp muối của các amino axit. Ghép yêu cầu ghi ở cột bên trái với các giá trị ở cột bên phải để được kết luận đúng.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........

Câu 685527: Peptit X có công thức cấu tạo như sau:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có a mol NaOH phản ứng, thu được hỗn hợp muối của các amino axit. Ghép yêu cầu ghi ở cột bên trái với các giá trị ở cột bên phải để được kết luận đúng.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........

Câu hỏi : 685527

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học kim loại kiềm và một số hóa chất của kim loại kiềm.

Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com