Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 6 gam kim loại Mg vào dung dịch chứa a mol CuSO4, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12 gam kim loại. Giá trị của a là

Câu 685531: Cho 6 gam kim loại Mg vào dung dịch chứa a mol CuSO4, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 12 gam kim loại. Giá trị của a là

Câu hỏi : 685531
Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của kim loại.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(\Delta m = 12 - 6 = (64 - 24).{n_{C{u^{2 + }}}} \Rightarrow {n_{C{u^{2 + }}}} = 0,15(mol)\)

  Số nguyên tử cacbon có trong mỗi mắt xích xenlulozơ triaxetat là 6.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com