Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch HCl 1,000M vào 100 ml dung dịch X chứa NaOH aM và Na2CO3 0,500M, thu được 200 ml dung dịch Y và 672 ml khí CO2 (đktc). Biết độ tan của CO2 trong dung dịch Y ở điều kiện thí nghiệm là 0,03 mol/lít. Giá trị của a là

Câu 685532: Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch HCl 1,000M vào 100 ml dung dịch X chứa NaOH aM và Na2CO3 0,500M, thu được 200 ml dung dịch Y và 672 ml khí CO2 (đktc). Biết độ tan của CO2 trong dung dịch Y ở điều kiện thí nghiệm là 0,03 mol/lít. Giá trị của a là

Câu hỏi : 685532

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sục khí CO2 vào dung dịch kiềm.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  VY = 0,2(L) ⟹ VCO2 tan = 0,2.0,03 = 6.10-3 (mol)

  \(\begin{array}{l}\sum {{n_C} = 0,5.0,1 = 0,05(mol)} \\ \Rightarrow {n_{C(dd\,muoi)}} = 0,05 - {6.10^{ - 3}} - 0,03 = 0,014(mol)\\ \Rightarrow \sum {{n_{{H^ + }}} = {n_{O{H^ - }}} + 2.{n_{C{O_2}}} + {n_{HC{O_3}^ - }}} \\ \Leftrightarrow 0,1.1 = 0,1.a + 2.({6.10^{ - 3}} + 0,03) + 0,014\\ \Rightarrow a = 0,14(L)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com