Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY); ancol no, ba chức, mạch hở Z và trieste T tạo bởi X, Y và Z. Cho 24,0 gam M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,35 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng còn lại m gam muối khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24,0 gam M bằng khí oxi vừa đủ, thu được 0,75 mol CO2 và 0,70 mol H2O. Xác định giá trị của m.

Câu 685533: Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở X, Y (MX < MY); ancol no, ba chức, mạch hở Z và trieste T tạo bởi X, Y và Z. Cho 24,0 gam M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,35 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng còn lại m gam muối khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24,0 gam M bằng khí oxi vừa đủ, thu được 0,75 mol CO2 và 0,70 mol H2O. Xác định giá trị của m.

Câu hỏi : 685533

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quy đổi M thành: HCOOH, C3H5(OH)3, (HCOO)3C3H5; CH2

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Quy đổi M thành:

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}HCOOH:x\\{C_3}{H_5}{(OH)_3}:y\\{(HCOO)_3}{C_3}{H_5}:z\\C{H_2}:k\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + 3z = 0,35\\46y + 92y + 176z + 14k = 24\\{n_H} = 2x + 8y + 8z + 2k = 0,7.2 = 1,4\\{n_C} = x + 3y6z + k = 0,75\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,2\\y = z = 0,05\\k = 0,1\end{array} \right.\\ \Rightarrow X:HCOOH(0,15\,mol)\\Y:C{H_3}COOH(0,05\,mol)\\Z:{C_3}{H_5}{(OH)_3}(0,05\,mol)\\T:{(HCOO)_2}(C{H_3}COO){C_3}{H_5}(0,05\,mol)\\ \Rightarrow m = 84.0,25 + 98.0,1 = 30,8(g)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com