Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941) có điểm khác biệt nào so với Luận cương chính trị của Trần Phú (10/1930)?

Câu 685564: Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941) có điểm khác biệt nào so với Luận cương chính trị của Trần Phú (10/1930)?

A. Ưu tiên tuyệt đối cho nhiệm vụ dân chủ trên cơ sở đoàn kết hết thảy mọi tầng lớp trong xã hội.

B. Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ trên cơ sở liên minh công – nông và trí thức

C. Phát huy tối đa tinh thần đại đoàn kết để phục vụ cho mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc

D. Chỉ coi trọng và phát huy tối đa sức mạnh của liên minh công – nông để thực hiện nhiệm vụ dân tộc

Câu hỏi : 685564

Quảng cáo

Phương pháp giải:

So sánh.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1951), để giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, Đảng đã quyết định tạm gác lại khẩu hiệu ruộng đất, thành lập mỗi nước một mặt trận riêng, trong đó ở Việt Nam thành lập mặt trận Việt Minh với mục đích đoàn kết dân tộc Việt Nam không biệt giai cấp, tầng lớp, tôn giáo… để cùng thực hiện một mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com