Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm tương đồng giữa phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931) là

Câu 685565: Điểm tương đồng giữa phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931) là

A. lật đổ chính quyền địch ở nông thôn, thành lập chính phủ cách mạng

B. sử dụng một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng

C. chia ruộng đất cho dân nghèo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dân chủ

D. sử dụng sức mạnh bạo lực chính trị của quần chúng nhân dân

Câu hỏi : 685565
Phương pháp giải:

So sánh.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A loại vì kết quả của hai phong trào đều không thành lập được chính phủ cách mạng.

  B loại vì giai đoạn 1930 – 1931 lực lượng vũ trang cách mạng chưa ra đời.

  C loại vì kết quả của cả hai phong trào đều chưa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ dân chủ.

  D chọn điểm tương đồng giữa phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931) là sử dụng sức mạnh bạo lực chính trị của quần chúng nhân dân.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com