Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, lên men m gam glucozơ, sau phản ứng thu được V (L) CO2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu 685671: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, lên men m gam glucozơ, sau phản ứng thu được V (L) CO2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 4,48.

C. 6,72.

D. 8,96.

Câu hỏi : 685671
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ${C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{AgN{O_3}/N{H_3}}}2Ag$

  ${C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{len\,men}}2C{O_2}$

  ⟹ nCO2 = nAg = 0,2 (mol)

  ⟹ VCO2 = 4,48 (L)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com