Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hoàn toàn m gam tripanmitin bằng dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 9,2 gam glixerol. Giá trị của m là

Câu 685672: Thủy phân hoàn toàn m gam tripanmitin bằng dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được 9,2 gam glixerol. Giá trị của m là

A. 80,6.

B. 87,8.

C. 88,4.

D. 89,0.

Câu hỏi : 685672

Quảng cáo

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{n_{c.beo}} = {n_{glycerol}} = \dfrac{{9,2}}{{92}} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow {m_{c.beo}} = 80,6(g)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com