Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 685673: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Glucozơ bị oxi hóa bởi nước brom thu được axit gluconic.

B. Saccarozơ bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3 thu được Ag.

C. Fructozơ bị oxi hóa bởi nước brom thu được axit gluconic.

D. Glucozơ bị oxi hóa bởi khí H2 thu được sobitol.

Câu hỏi : 685673

Quảng cáo

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A đúng, $C{H_2}OH - {(CHOH)_4} - CHO\xrightarrow{{B{r_2}/{H_2}O}}C{H_2}OH - {(CHOH)_4} - COOH$

  B sai, vì saccarozoo không phản ứng được với AgNO3/NH3.

  C sai, vì fructozo không phản ứng được với nước brom.

  D sai, vì glucozo bị khử bởi H2 tạo sobitol.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com