Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 685677: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cao su Buna – S được tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp butadien và lưu huỳnh.

B. Cao su BuNa – N được tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp butadien và nitơ.

C. Tơ lapsan được tạo thành từ phản ứng đồng trùng ngưng etilenglycol và axit terephtalic.

D. Tơ nilon-6 được tạo thành từ phản ứng đồng trùng ngưng hexametylen diamin và axit adipic.

Câu hỏi : 685677
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì cao su buna – S được tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp butadien và stiren.

  B sai, vì cao su buNa – N được điều chế từ phản ứng đồng trùng hợp butadien và natri.

  C đúng.

  D sai, vì nilon-6,6 được tạo thành từ phản ứng đồng trùng ngưng hexametylen diamin và axit adipic.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com