Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được dung dịch T và không thấy có khí thoát ra. Khối lượng muối có trong T là

Câu 685678: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được dung dịch T và không thấy có khí thoát ra. Khối lượng muối có trong T là

A. 21,3 gam.

B. 42,6 gam.

C. 24,3 gam.

D. 48,6 gam.

Câu hỏi : 685678
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Al + HNO3 ⟶ không có khí thoát ra

  ⟹ sản phẩm khử của N+5 là NH4+.

  \(\begin{array}{l}{n_{Al}} = \dfrac{{5,4}}{{27}} = 0,2(mol)\\BTe:3.{n_{Al}} = 8.{n_{NH_4^ + }} \Rightarrow {n_{NH_4^ + }} = 0,075(mol)\\m = {m_{Al{{(N{O_3})}_3}}} + {m_{N{H_4}N{O_3}}} = 48,6(g)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com