Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt mắc – ca nổi tiếng vì sự thơm ngon của nó. Để cây phát triển tốt thì giai đoạn bón thúc cần dùng phân thích hợp là N.P.K 4 – 12 – 7 (kí hiệu này cho biết tỉ lệ về độ dinh dưỡng của ba loại phân đạm, phân lân và phân kali có trong mẫu N.P.K). Bạn đang có 3 mẫu phân bón (NH4)2SO4; Ca(H2PO4)2 và KCl. Cần trộn 3 mẫu phân bón này theo tỉ lệ khối lượng lần lượt là bao nhiêu để thu được mẫu N.P.K 4 – 12 – 7 như ban đầu?

Câu 685681: Hạt mắc – ca nổi tiếng vì sự thơm ngon của nó. Để cây phát triển tốt thì giai đoạn bón thúc cần dùng phân thích hợp là N.P.K 4 – 12 – 7 (kí hiệu này cho biết tỉ lệ về độ dinh dưỡng của ba loại phân đạm, phân lân và phân kali có trong mẫu N.P.K). Bạn đang có 3 mẫu phân bón (NH4)2SO4; Ca(H2PO4)2 và KCl. Cần trộn 3 mẫu phân bón này theo tỉ lệ khối lượng lần lượt là bao nhiêu để thu được mẫu N.P.K 4 – 12 – 7 như ban đầu?

A. 1,70 : 1,78 : 1,00.

B. 1,70 : 1,00 : 1,78.

C. 1,78 : 1,70 : 1,00.

D. 1,78 : 1,00 : 1,70.

Câu hỏi : 685681

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com