Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dipeptit X có công thức phân tử C5H10O3N2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa hai chất tan là muối Y và Z (MY < MZ). Cho Y và Z tác dụng với tối đa với HCl (trong dung dịch) thu được chất hữu cơ Q và R.

Cho các phát biểu sau:

(a) Có bốn công thức cấu tạo thỏa mãn của X.

(b) Chất Y là muối natri của glyxin.

(c) Dung dịch Q và R đều không làm quỳ tím chuyển màu.

(d) Trong Z, số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

(e) Chất hữu cơ X tác dụng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.

Số phát biểu sai

Câu 685680: Dipeptit X có công thức phân tử C5H10O3N2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa hai chất tan là muối Y và Z (MY < MZ). Cho Y và Z tác dụng với tối đa với HCl (trong dung dịch) thu được chất hữu cơ Q và R.


Cho các phát biểu sau:


(a) Có bốn công thức cấu tạo thỏa mãn của X.


(b) Chất Y là muối natri của glyxin.


(c) Dung dịch Q và R đều không làm quỳ tím chuyển màu.


(d) Trong Z, số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.


(e) Chất hữu cơ X tác dụng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.


Số phát biểu sai

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 685680
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức cấu tạo X:

  (1) H2N – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – COOH

  (2) H2N – CH(CH3) – CO – NH – CH2 – COOH.

  (a), (c), (d), (e) sai.

  (b) đúng.

  ⟹ Có 4 nhận định sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com