Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2000- 2022

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của các sản phẩm công nghiệp nước ta, giai đoạn 2000 - 2022?

Câu 685955: Cho bảng số liệu:


Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2000- 2022(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)


Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của các sản phẩm công nghiệp nước ta, giai đoạn 2000 - 2022?

A. Sản lượng than sạch biến động nhiều nhất.

B. Tốc độ tăng trưởng của điện nhanh hơn than.

C. Than sạch, dầu thô, điện đều có xu hướng tăng.

D. Dầu thô giảm liên tục, than sạch tăng liên tục.

Câu hỏi : 685955
Phương pháp giải:

Nhận xét bảng số liệu.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ tăng trưởng của điện nhanh hơn than.

  - Điện tăng 969,8%.

  - Than tăng 429%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com