Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ “Cơ cấu sản lượng điện phát ra phân theo thành phần kinh tế của nước ta,năm 2015 và 2020" (Đơn vị: %)

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Nhận xét nào dưới đây không đúng với biểu đồ trên?

Câu 685956: Cho biểu đồ “Cơ cấu sản lượng điện phát ra phân theo thành phần kinh tế của nước ta,năm 2015 và 2020" (Đơn vị: %)(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)


Nhận xét nào dưới đây không đúng với biểu đồ trên?

A. Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước tăng, thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm.

B. Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đều giảm.

C. Thành phần kinh tế nhà nước luôn có tỉ trọng lớn nhất, chiếm trên 80% sản lượng.

D. Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước giảm, thành phần kinh tế ngoài nhà nước tăng.

Câu hỏi : 685956

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét biểu đồ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước tăng, thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm sai là do:

  - Nhà nước giảm từ 84,3 xuống còn 80,9.

  - Ngoài nhà nước tăng từ 4,6 lên 10,2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com