Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điện áp \(u = 220\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( V \right)\) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là \(i = 2\sqrt 2 \cos 100\pi t\left( A \right).\)Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 685998: Đặc điện áp \(u = 220\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\left( V \right)\) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là \(i = 2\sqrt 2 \cos 100\pi t\left( A \right).\)Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,7

B. 0,8

C. 0,5

D. 0,9

Câu hỏi : 685998
Phương pháp giải:

Sử dụng độ lệch giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ lệch pha giữa u và i: \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} = \dfrac{\pi }{3} - 0 = \dfrac{\pi }{3}\)

  Hệ số công suất của đoạn mạch: \(\cos \varphi  = \cos \dfrac{\pi }{3} = 0,5\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com