Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường có bước sóng \(\lambda \). Trên cùng một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phân tử của môi trường tại đó dao động ngược pha nhau là

Câu 685999: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường có bước sóng \(\lambda \). Trên cùng một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phân tử của môi trường tại đó dao động ngược pha nhau là

A. \(\dfrac{\lambda }{4}\)

B. \(\lambda \)

C. \(2\lambda \)

D. \(\dfrac{\lambda }{2}\)

Câu hỏi : 685999

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Độ lệch pha giữa hai điểm bất kì cách nhau đoạn d: \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi d}}{\lambda }\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hai điểm dao động ngược pha thỏa mãn: \(\Delta \varphi  = \left( {2k + 1} \right)\pi \)

  Mà \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi d}}{\lambda } \Rightarrow \dfrac{{2\pi d}}{\lambda } = \left( {2k + 1} \right)\pi  \Rightarrow d = \left( {k + \dfrac{1}{2}} \right)\lambda \)

  Hai điểm dao động ngược pha gần nhau nhất ứng với k = 0 \( \Rightarrow d = \dfrac{\lambda }{2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com