Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là

Câu 686009: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm vào một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là

A. 650 nm

B. 620 nm

C. 760 nm

D. 540 nm

Câu hỏi : 686009
Phương pháp giải:

Ánh sáng phát quang có điều kiện so với ánh sáng kích thích: \({\lambda _{pq}} > {\lambda _{kt}}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ điều kiện ánh sáng phát quang có điều kiện so với ánh sáng kích thích: \({\lambda _{pq}} > {\lambda _{kt}}\)

  \( \Rightarrow {\lambda _{pq}} > 600\left( {nm} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com