Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau có biên độ lần lượt là A1 và A2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là A. Công thức nào sau đây là đúng?

Câu 686010: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau có biên độ lần lượt là A1 và A2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là A. Công thức nào sau đây là đúng?

A. \(A = {A_1} + {A_2}\)

B. \(A = \left| {{A_1} - {A_2}} \right|\)

C. \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2} \)

D. \(A = \sqrt {{A_1} - {A_2}} \)

Câu hỏi : 686010
Phương pháp giải:

Lý thuyết về biên độ dao động tổng hợp.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do hai dao động ngược pha nhau nên biên độ dao động tổng hợp là: \(A = \left| {{A_1} - {A_2}} \right|\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com