Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m, một điện tích \(q = {4.10^{ - 8}}C\) di chuyển trên một đường sức, theo chiều điện trường từ M đến điểm N. Biết \(MN = 10cm\). Công của lực điện tác dụng lên q là

Câu 686011: Trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m, một điện tích \(q = {4.10^{ - 8}}C\) di chuyển trên một đường sức, theo chiều điện trường từ M đến điểm N. Biết \(MN = 10cm\). Công của lực điện tác dụng lên q là

A. \({4.10^{ - 6}}J.\)

B. \({2.10^{ - 6}}J.\)

C. \({3.10^{ - 6}}J.\)

D. \({5.10^{ - 6}}J.\)

Câu hỏi : 686011
Phương pháp giải:

Công của lực điện trường: \(A = qEd\), với d là hình chiếu của đường đi lên phương của đường sức điện.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện tích dịch chuyển trên một đường sức và cùng chiều điện trường nên \(d = MN > 0\)

  Công của lực điện trường:

  \(A = qEd = {4.10^{ - 8}}.1000.0,1 = {4.10^{ - 6}}\left( J \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com