Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không từ điểm M tính điểm N. Vào thời điểm t, cảm ứng từ tại M là \(B = {B_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^7}t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( T \right)\) thì cường độ điện trường tại N là \(E = {E_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^7}t - \dfrac{\pi }{2}} \right)\) (V/m). Biết tốc độ truyền ánh sáng trong chân không là \(c = {3.10^8}\) m/s. Khoảng cách giữa hai điểm M và N là

Câu 686028: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không từ điểm M tính điểm N. Vào thời điểm t, cảm ứng từ tại M là \(B = {B_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^7}t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( T \right)\) thì cường độ điện trường tại N là \(E = {E_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^7}t - \dfrac{\pi }{2}} \right)\) (V/m). Biết tốc độ truyền ánh sáng trong chân không là \(c = {3.10^8}\) m/s. Khoảng cách giữa hai điểm M và N là

A. 200 m

B. 10 m

C. 20 m

D. 100 m

Câu hỏi : 686028

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất của sóng điện từ, tại một điểm điện trường và từ trường luôn dao động cùng pha nhau.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ phương trình của B và E ta có:

  \(\omega  = 2\pi {.10^7}\left( {rad/s} \right) \Rightarrow T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = {10^{ - 7}}\left( s \right)\)

  Bước sóng của sóng điện từ này là:

  \(\lambda  = c.T = {3.10^8}{.10^{ - 7}} = 30\left( m \right)\)

  Độ lệch pha của điện trường và từ trường ở thời điểm t, tại các điểm M và N là:

  \(\Delta \varphi  = \dfrac{\pi }{6} - \left( { - \dfrac{\pi }{2}} \right) = \dfrac{{2\pi }}{3}\) (1)

  Mà độ lệch pha giữa hai điểm M và N còn được tính bởi: \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi .MN}}{\lambda }\) (2)

  Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \dfrac{{2\pi MN}}{{30}} = \dfrac{{2\pi }}{3} \Leftrightarrow MN = 10\left( m \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com