Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda \left( {380nm < \lambda  < 760nm} \right).\) Khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn điểm O là vị trí trung tâm, điểm A cách trung tâm 2,28 mm là vị trí một vân sáng. Trung điểm của đoạn OA là vị trí một vân tối. Giá trị của \(\lambda \) gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 686027: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda \left( {380nm < \lambda  < 760nm} \right).\) Khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn điểm O là vị trí trung tâm, điểm A cách trung tâm 2,28 mm là vị trí một vân sáng. Trung điểm của đoạn OA là vị trí một vân tối. Giá trị của \(\lambda \) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 650 nm.

B. 450 nm.

C. 500 nm.

D. 570 nm.

Câu hỏi : 686027

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vân sáng: \(x = ki\)

Vân tối: \(x = \left( {k + \dfrac{1}{2}} \right)i\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: A là vị trí vân sáng nên:

  \(\begin{array}{l}{x_A} = ki = k\dfrac{{\lambda D}}{a} \Leftrightarrow 2,28 = k.\dfrac{{\lambda .1}}{1} = k\lambda \\ \Leftrightarrow \lambda  = \dfrac{{2,28}}{k}\left( {\mu m} \right)\end{array}\)

  Mà \(380nm < \lambda  < 760nm\)

  \( \Leftrightarrow 0,38 < \lambda  < 0,76 \Leftrightarrow 0,38 < \dfrac{{2,28}}{k} < 0,76\)

  \( \Rightarrow 3 < k < 6\)

  Với \(k = 4 \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{2,28}}{4} = 0,57\left( {\mu m} \right) = 570nm\)

  Với \(k = 5 \Rightarrow \lambda  = \dfrac{{2,28}}{5} = 0,456\left( {\mu m} \right) = 456nm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com