Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)\,\,V\) vào hai đầu AB của đoạn mạch như hình bên. Biết rằng U có thể thay đổi được, cuộn dây thuần cảm. Khi U = 100 V và K nối với chốt (1) thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha so với điện áp u một góc \(\dfrac{\pi }{3}\) và có giá trị hiệu dụng là I, công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch là 50 W. Khi \(U = 100\sqrt 3 \,\,V\) và K nối với chốt (2) thì cường độ dòng điện hiệu dụng vẫn bằng I. Điện trở \({R_2}\) có giá trị là

Câu 686069: Đặt điện áp xoay chiều \(u = U\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)\,\,V\) vào hai đầu AB của đoạn mạch như hình bên. Biết rằng U có thể thay đổi được, cuộn dây thuần cảm. Khi U = 100 V và K nối với chốt (1) thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha so với điện áp u một góc \(\dfrac{\pi }{3}\) và có giá trị hiệu dụng là I, công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch là 50 W. Khi \(U = 100\sqrt 3 \,\,V\) và K nối với chốt (2) thì cường độ dòng điện hiệu dụng vẫn bằng I. Điện trở \({R_2}\) có giá trị là

A. \(150\,\,\Omega \).

B. \(100\,\,\Omega \).

C. \(200\,\,\Omega \).

D. \(50\,\,\Omega \).

Câu hỏi : 686069

Quảng cáo

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com