Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 4 cm. Ở mặt nước, C và D là hai điểm sao cho ABCD là hình vuông. Biết phần tử tại C dao động với biên độ cực tiểu và trên đoạn BC có 5 điểm cực đại giao thoa. Trên đoạn AB, khoảng cách từ điểm A đến cực đại giao thoa xa nó nhất là

Câu 686070: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 4 cm. Ở mặt nước, C và D là hai điểm sao cho ABCD là hình vuông. Biết phần tử tại C dao động với biên độ cực tiểu và trên đoạn BC có 5 điểm cực đại giao thoa. Trên đoạn AB, khoảng cách từ điểm A đến cực đại giao thoa xa nó nhất là

A. 26,1 cm.

B. 28,2 cm.

C. 32,9 cm.

D. 39,7 cm.

Câu hỏi : 686070
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com