Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 25 N/m một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục của lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm \({t_1} = 0,02\sqrt {30} \,\,\left( s \right)\) thì đầu trên của lò xo bị giữ lại đột ngột. Sau đó vật dao động điều hòa. Lấy \(g = 10\,\,m/{s^2}\). Tại thời điểm \({t_2} = {t_1} + 0,1\,\,\left( s \right)\) tốc độ của hòn bi gần giá trị nào sau đây?

Câu 686071: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 25 N/m một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục của lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm \({t_1} = 0,02\sqrt {30} \,\,\left( s \right)\) thì đầu trên của lò xo bị giữ lại đột ngột. Sau đó vật dao động điều hòa. Lấy \(g = 10\,\,m/{s^2}\). Tại thời điểm \({t_2} = {t_1} + 0,1\,\,\left( s \right)\) tốc độ của hòn bi gần giá trị nào sau đây?

A. 150 cm/s.

B. 90 cm/s.

C. 120 cm/s.

D. 60 cm/s.

Câu hỏi : 686071
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com