Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy số sau: \(\dfrac{1}{8}\) ; \(\dfrac{1}{{35}}\) ; \(\dfrac{1}{{80}}\) ; \(\dfrac{1}{{143}}\) ; ... Tìm số thứ 23

Câu 686086: Cho dãy số sau: \(\dfrac{1}{8}\) ; \(\dfrac{1}{{35}}\) ; \(\dfrac{1}{{80}}\) ; \(\dfrac{1}{{143}}\) ; ... Tìm số thứ 23

Câu hỏi : 686086
Phương pháp giải:

Ta tìm quy luật của mẫu số.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Mẫu số thứ nhất: 8 = 2 x 4

  Mẫu số thứ hai: 35 = 5 x 7

  Mẫu số thứ ba: 80 = 8 x 10

  ….

  Thừa số thứ nhất của mẫu thuộc dãy số: 2 ; 5 ; 8 ; 11 ; …

  Thừa số thứ nhất của mẫu số thứ 23 là 2 + 3 x (23 – 1) = 68

  Mẫu số thứ 23 là: 68 x 70 = 4760

  Đáp số: \(\dfrac{1}{{4760}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com