Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trường THCS Thanh Xuân lập 1 đội 32 học sinh để trồng cây dự định làm xong trong 15 ngày. Làm được 5 ngày thì bổ sung thêm 1 số bạn nên hoàn thành sớm hơn dự định 2 ngày. Tính số học sinh được bổ sung thêm.

Câu 686087: Trường THCS Thanh Xuân lập 1 đội 32 học sinh để trồng cây dự định làm xong trong 15 ngày. Làm được 5 ngày thì bổ sung thêm 1 số bạn nên hoàn thành sớm hơn dự định 2 ngày. Tính số học sinh được bổ sung thêm.

Câu hỏi : 686087
Phương pháp giải:

- Tìm số ngày đội học sinh làm hết công việc còn lại = Số ngày dự định làm hết công việc – 5.

- Tìm số ngày 1 bạn làm hết công việc còn lại = Số ngày đội học sinh làm hết công việc còn lại x Số học sinh.

- Tìm số ngày thực tết làm hết công việc còn lại = Số ngày dự định làm hết công việc còn lại – 2.

- Tìm số người thực tế để làm hết công việc còn lại = Số ngày 1 bạn làm hết công việc còn lại : Số ngày thực tế làm hết công việc còn lại.

- Số người đến thêm = Số người thực tế - Số người ban đầu.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Theo dự định, đội học sinh làm hết công việc còn lại trong số ngày là:

  15 – 5 = 10 (ngày)

  1 bạn làm hết công việc còn lại trong số ngày là:

  10 x 32 = 320 (ngày)

  Số ngày thực tế để làm hết công việc còn lại là:

  10 – 2 = 8 (ngày)

  Số người thực tế để làm hết công việc còn lại là:

  320 : 8 = 40 (người)

  Số người đến thêm là:

  40 – 32 = 8 (người)

             Đáp số: 8 người

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com