Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có \(a,b\) là các số thực dương thoả mãn \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}b = 3\). Tính \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_b}a\).

Câu 686148: Có \(a,b\) là các số thực dương thoả mãn \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}b = 3\). Tính \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_b}a\).

A. -3.

B. \(\dfrac{1}{3}\).

C. \( - \dfrac{1}{3}\).

D. 3.

Câu hỏi : 686148

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}b = \dfrac{1}{{{\rm{lo}}{{\rm{g}}_b}a}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_a}b = 3 \Leftrightarrow \dfrac{1}{{{\rm{lo}}{{\rm{g}}_b}a}} = 3 \Leftrightarrow {\rm{lo}}{{\rm{g}}_b}a = \dfrac{1}{3}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com