Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxy , phương trình mặt phẳng đi qua \(A\left( {1;0; - 1} \right)\) và song song với mặt phẳng \(x - y + z + 2 = 0\) là:

Câu 686149: Trong không gian Oxy , phương trình mặt phẳng đi qua \(A\left( {1;0; - 1} \right)\) và song song với mặt phẳng \(x - y + z + 2 = 0\) là:

A. \(x - y + z = 0\).

B. \(x - y + z + 2 = 0\).

C. \(x - y + z + 1 = 0\).

D. \(x - y + z - 1 = 0\).

Câu hỏi : 686149

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phương trình mặt phẳng qua \(A\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow n \left( {a;b;c} \right)\): \(a\left( {x - {x_0}} \right) + b\left( {y - {y_0}} \right) + c\left( {z - {z_0}} \right) = 0\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mặt phẳng song song với mặt phẳng \(x - y + z + 2 = 0\) có dạng: \(x - y + z + d = 0\)

  Đi qua \(A\left( {1;0; - 1} \right)\) nên \(1 - 1 + d = 0 \Rightarrow d = 0\).

  Vậy phương trình mặt phẳng đó: \(x - y + z = 0\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com