Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẳng định nào sau đây là đúng:

Câu 686150: Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. \(\int {\dfrac{{dx}}{{x + 1}}}  = {\rm{ln}}x + C\).

B. \(\int {\dfrac{{dx}}{{\sqrt x }}}  = 2\sqrt x  + C\).

C. \(\int {{2^x}dx}  = {2^x} + C\).

D. \(\int {\dfrac{{dx}}{x}}  = \dfrac{1}{{{x^2}}} + C\).

Câu hỏi : 686150

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Công thức nguyên hàm \(\int {{x^n}dx}  = \dfrac{{{n^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khẳng định đúng \(\int {\dfrac{{dx}}{{\sqrt x }}}  = 2\sqrt x  + C\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com