Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số phức \({z_1} = 1 - i,{z_2} = 3 + 2i\). Tìm số phức \(z\) thảa mãn \(\overline z .{z_1} + {z_2} = 0\)

Câu 686167: Cho số phức \({z_1} = 1 - i,{z_2} = 3 + 2i\). Tìm số phức \(z\) thảa mãn \(\overline z .{z_1} + {z_2} = 0\)

A. \(z = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}i\).

B. \(z =  - \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{2}i\).

C. \(z = \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{2}i\).

D. \(z =  - \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}i\).

Câu hỏi : 686167

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Gọi số phức cần tìm là: \(z = a + bi\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số phức cần tìm là: \(z = a + bi\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\).

  \(\overline z .{z_1} + {z_2} = 0\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left( {a - bi} \right)\left( {1 - i} \right) + 3 + 2i = 0\\ \Leftrightarrow a - ai + bi + b + 3 + 2i = 0\\ \Leftrightarrow \left( {a + b + 3} \right) + \left( { - a + b + 2} \right)i = 0\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a + b + 3 = 0\\ - a + b + 2 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = \dfrac{{ - 1}}{2}\\b = \dfrac{{ - 5}}{2}\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy số phức đó là: \(z =  - \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{2}i\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com