Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(\int\limits_0^1 {2x{e^{{x^2}}}dx}  = a.e + b\) với \(a,b \in \mathbb{Z}\). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu 686168: Biết \(\int\limits_0^1 {2x{e^{{x^2}}}dx}  = a.e + b\) với \(a,b \in \mathbb{Z}\). Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. \(a + b = 0\).

B. \(a - b = 0\).

C. \(a - 2b = 0\).

D. \(a + 2b = 0\).

Câu hỏi : 686168

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp đổi biến hoặc vi phân.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int\limits_0^1 {2x{e^{{x^2}}}dx}  = \int\limits_0^1 {{e^{{x^2}}}d\left( {{x^2}} \right)} \, = \left. {{e^{{x^2}}}} \right|_0^1 = e + 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com