Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hơi có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ đi lao động?

Câu 686171: Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hơi có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ đi lao động?

A. \(C_6^0 + C_9^1\).

B. \(C_6^1.C_9^1\)

C. \(C_{15}^2\).

D. \(A_{15}^2\).

Câu hỏi : 686171

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng tổ hợp và quy tắc nhân

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cách chọn 1 nam và 1 nữ đi lao động là \(C_6^1.C_9^1\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com