Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số bậc bốn \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình \(2f\left( x \right) - 4 = 0\) là:

Câu 686170: Cho hàm số bậc bốn \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình \(2f\left( x \right) - 4 = 0\) là:

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu hỏi : 686170
Phương pháp giải:

Tương giao đồ thị hàm số

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(2f\left( x \right) - 4 = 0 \Leftrightarrow f\left( x \right) = 2\)

  Từ đồ thị ta thấy phương trình có 2 nghiệm phân biệt

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com